divendres, 1 d’abril de 2022

Recuperació extraordinària de BTT

 Correcció i aprenentatge necessari per superar l'examen

 Dilluns 4 d'Abril de 2022, a 11h , a l'escolaExamen teòric
Data: Dijous 7 d'Abril de 2022
Hora: 11h
Lloc : Escola
Material personal i intransferible : fil i regla de 30 centímetres, llapis goma bolígraf, si voleu calculadora.

- Parts de la BTT i funcionament funció de cada part.
- Biomecània , manteniment, mecànica bàsica
- Fitxa tècnica, perfil altimètric.....
- Llibre de ruta
- Seguretat viaria; muntanya ,ciutat i carretera.
- Historia bicicleta i de la BTT.
- Bicicletes actuals.