dimarts, 20 d’abril de 2021

PG4 BTT

   Data: 23 - 04 - 2021


Lloc de trobada:  Montmeló RENFE , plaça, sortida estació

Hora de sortida: 8h00. Recomanable com a màxim arribar a lloc a 7h45

Punts de pas:  Montmeló RENFE - Riu Besos - Riu Mogent - Montornès del Vallès - Coll de Mercader - GR 7.3 - Turo de Galceran - Montgat RENFE.

Lloc d'arribada:
Montgat RENFE.

Hora d'arribada: 14h30  (aproximadament)

Guiatges
 PG 4 
 G14   Pol B - 
 G15   Marc R - Arnau V
 G16   Jordi F - Aleix P + G9     Aleix Ca 
 G17   Marc H - Joel L

Objectius
 -Revisió i valoració del bon estat de la btt , de tot el material, de l'equipació, els recanvis i les eines,
- Pràctica de conducció , seguretat amb btt , ritme.
- Guiatge i gestió de grup
- Implicació i realització del treball (fitxa tècnica)

Material personal per tots
 -BTT  en bones condicions,
 -Tot el material que teniu en el llistat de material obligatori de btt 
- Mapa de Serra Marina Editorial Alpina Escala 1:25.000 (qui no el tingui repartirem fotocopia)
- El portamapes de BTT fixat correctament al manillar de la bici .
- Comptaquilòmetres instal,lat i en funcionament.

 Els alumnes que fan el guiatge; Al inici entregaran el llibre de ruta corresponen, durant la ruta han de gestionar un taller relacionat amb la btt.

 Els alumnes que no tenen assignada la sortida, al finalitzar entregaran la "Fitxa tècnica" de la sortida, es necessari portar el material personal que calgui. Si hi ha preparació prèvia , quedarà mes ben presentada, per tan tindrà millor nota

Per realitzar l'activitat cal portar tot el material