dijous, 11 de març de 2021

Primera Sortida Guiada per els alumnes 3T - Collserola

 Primera Sortida Guiada per els alumnes 3T - Collserola

Aquest divendres tenim la 1a sortida guiada per els alumnes i avaluable per el 3r trimestre.

DATA: 12/03/21
Punt de Trobada: Baixador de Vallvidrera (on sempre)
Hora de trobada: 8:30

Compteu en que els guies són puntuats com a tals i que, a més,  els clients tindran una feina a fer per tal de computar notes en les assignatures de Medi natural i Peu.