divendres, 26 d’octubre de 2018

TREBALL BTT 1er. TRIMESTRE Btt
TÍTOL: La meva BTT

1.-) Descriu la teva BTT:
        marca, model (rígida, doble….), color, nº de xassís, talla...
2.-) Explica, la funció (no caracteristiques tècniques) de les parts i components de la teva BTT
3.-) Explica pas per pas com reparar curosament una punxada de la teva BTT a les dues rodes.
4.-) Biomecànica de tu amb la teva BTT.
 Explica tots els punts d’ajust. Mides i característiques personals, correctes.
                               ---------------------
VALORACIÓ :
El treball personal (no copia)
La presentació: (portada, índex, ordre...)
Les il·lustracions: (fotos, dibuixos, esquemes, gràfics...)
Seguir les pautes marcades
Opinió personal
Bibliografia
Atenció format de treball, a entregar,  el dia del examen teòric