dissabte, 13 d’octubre de 2018

Fitxa classe de BTT diaria

Repas del que ja esta documentat a classe (per si algú te dubtes)


Format: Din A4, exercici : amb l'ordre adequat , a ma llapis ,bolígraf, retolador....

Capçalera: -Nom del alumne.
                    -Grup
                    -Data

Contingut: 1 - Repàs de continguts i d'activitats vinents, anomenats a classe.
                   2 - Anomena, explica i documenta (fotografies) tot el que s'ha realitzat a classe , tan teòric com pràctic.
                   3 - Que has après, valoració personal.

Entrega: Al inici de la classe següent , tan teòrica com pràctica,al mateix temps es retornara l'anterior.

Incidència: Es una part important de la nota del trimestre